FIKSNI RAD

KOMBINOVANI RAD (Prikaz frezovanih kruna i skeletirane proteze)

Totalna proteza i kombinovani rad

Obrađen metal za metalo-keramički most

Metalo-keramički mostovi

Od otiska do gotovog rada